سیستم دوحالته افقی امنیتی GSA Accessories

 (Horizontal Tilt & Turn System / Full Security)

Horizental Tilt & Turn System(FullSecurity)

توضیحات
Description

ارتفاع سش
FFH

عرض سش
FFB

کد فنی
Code

شماره
No.Tilt & Turn Espagnolette

480-730
730-1180
1180-1630
950-1400
1630-2080
1900-2350

-
-
-
-
-
-

TT 8 7 1 0605
TT 8 7 1 0955
TT 8 7 1 1405
TT 8 7 1 1175
TT 8 7 1 1855
TT 8 7 1 21251Say Arm

-
-
-
-
-

375-650
615-840
770-1045
990-1265
1210-1485

SA 0 1 0512
SA 1 1 0727
SA 1 1 0907
SA 1 1 1127
SA 2 1 13472Back Stay

400-850
850-1400
1200-1500
1400-1700
1600-2050
2000-2350

400-850
850-1400
1200-1500
1400-1700
1600-2050
2000-2350

BS 1 1 0625
BS 2 1 1125
BS 2 1 1350
BS 3 1 1550
BS 3 1 1825
BS 3 1 21753

Corner Drive

-

-

CD 2 3 0006

4

Horizontal Extension Lock

-

-

HL 1 1 0490

4a

Sash Lifter & Anti - Mish device

-

-

LD 44 7 00

4g

Sash Lifter Striker 13

-

-

LS 44 7 13

5

Sash Lifter Striker 2-13

-

-

LS 44 7 2-13

6

Top Sash Hinge 13

-

-

TS 44 8 13

7

Top Frame Hinge

-

-

TF 44 7 00

8

Top Frame Hinge

-

-

BF 44 8 00

8a

Bottom Sash Hinge

-

-

BS 44 7 00

9

Cover Caps Group

-

-

CCG 11 9 55

10

Vertical Tilt Lock Striker 13

-

-

HS 44 6 13

11

Security Striker Plates

-

-

SP 44 7 13

12

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod