ست لولای قابل تنظیم GSA Accessories

Adjustable Hing Group

تعداد در هر بسته
Pcs.

کد محصول
Part Code

توضیحات
Description

شماره
No.

20

AT 44 8 00

لولای بالای لنگه دوم قابل تنظیم

1

20

TF 44 7 00

لولای بالای قاب با پین

2

20

TS 44 8 13

قطعه بالای دوحالته آکس 13

3

20

BS 44 7 00

لولای پایین لنگه

4

20

BF 44 8 00

لولای پایین قاب

5

20

CCG 11 9 55 01

ست کاور لولای قابل تنظیم سفید

6

20

CCG 11 9 55 03

ست کاور لولای قابل تنظیم قهوه ای

7

20

CCG 11 9 55 04

ست کاور لولای قابل تنظیم طلایی

8

Adjustable Hing Group 2
Adjustable Hing Group Cover
Adjustable Hing Group Cover 2

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod