مقابل زبانه قفل درب GSA Accessories

Adjustable Lock Striker

طراحی مقابل زبانه در هر دو مدل (بلند و کوتاه) باید به گونه‌ای باشد که در هنگام باز و بسته شدن درب، زبانه درب به راحتی در جای خود قرارگرفته و فشار کافی بین قاب و لنگه را ایجاد نموده و از فشار زیاد روی لولاها جلوگیری نماید که موجب شکست یا تغییر حالت لولا نشود. قابل تنظیم بودن مقابل زبانه قفل درب GSA Accessories این امکان را فراهم می‌آورد تا در هنگام رگلاژ، فشار بین لنگه و قاب به طور مناسب تنظیم شود.

Adjustable Lock Striker 2

تعداد در هر بسته
Pcs.

کد محصول
Part Code

توضیحات
Description

شماره
No.

20

TF 44 7 00

لولای بالای قاب با پین

1

20

AM 44 2 13

لولای میانی قابل تنظیم

2

20

CCG 11 9 22

ست کاور لولای میانی

3

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod