بازویی کلنگی GSA Accessories

Tilt only Safety Stay

کلنگی (بازویی) 200 میلیمتر

کلنگی (بازویی) 130 میلیمتر

وزن سش
Sash Weight

تعداد در هر بسته
Pcs.

کد محصول
Part Code

توضیحات
Description

شماره
No.

50

10

TS 11 130

کلنگی 130

1

50

10

TS 11 200

کلنگی 200

2

Tilt only Safety Stay

 

ابعاد پنجره
Dimension

واحد
Unit

 

عرض سش
Unit

2360-400
Unit

mm
Unit

Sash Width

ارتفاع سش
Unit

800-350
Unit

mm
Unit

Height Sash
Unit

وزن سش
Unit

50
Unit

Kg
Unit

Sash Weight
Unit

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod