کیپ کشویی GSA Accessories

loking Sliding

این قطعه که از جنس فلز می‌باشد جهت گیر انداختن کله قارچی کشویی به هنگام بسته‌شدن پنجره کشویی بوده و باعث عدم باز شدن پنجره می‌گردد. از آنجایی که بازه طولی این قطعه زیاد در نظر گرفته شده‌است، نصب آن روی لبه فریم راحت‌تر بوده و زمان کمتری جهت نصب و مونتاژ هدر می‌رود.

استوپر کشویی GSA Accessories

Sliding Stoper

این قطعه که از جنس زاماک می باشد، روی فریم و دقیقاً روبروی پین استوپ(نصب شده روی اسپانیولت کشویی) نصب می‌شود و باعث عدم آسیب رسیدن به اسپانیولت به هنگام بسته‌شدن پنجره می‌گردد.
شایان ذکر است که به هنگام بسته‌شدن پنجره، پین استوپ به استوپر کشویی برخورد نموده و باعث جلوگیری از برخورد اسپانیولت با فریم و در نهایت خرابی زودرس آن می‌شود.
نکته حائز اهمیت در نصب اسپانیولت کشویی و به تبع آن نصب استوپر کشویی این است که پین استوپ باید حتماً در سمت بالای اسپانیولت قرار گیرد تا بتواند دارای عملکرد صحیح و کارایی بالا باشد.

تعداد در هر بسته
Pcs.

کد محصول
Part Code

توضیحات
Description

شماره
No.

1000

LS 11 8 00

کیپ کشویی

1

1000

SS 11 7 00

استوپر کشویی

2

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod