دستگیره های درب GSA Accessories

شرکت GSA Accessories، تولید دستگیره درب را شروع نموده است و در زمینه تولید آن تقریباً بصورت خودکفا عمل می نماید. در واقع، با توجه به ظرفیت موجود در شرکت GSA Accessories، مراحل قالب سازی، تزریق پلاستیک و دایکاست توسط شرکت انجام شده و تولید می گردد.

انواع دستگیره های درب تولیدی GSA Accessories:

  1. دستگیره درب سرویسی GSA Accessories

  2. دستگیره درب سوئیچی GSA Accessories

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod