اسپانیولت کشویی GSA Accessories

Sliding Espagnolette

سیستم بازشوی این نوع پنجره یو‌پی‌وی‌سی به صورت ریلی (sliding) در هر دو جهت چپ و راست می‌باشد. از ویژگی های منحصر به فرد این نوع درب و پنجره یو‌پی‌وی‌سی می توان عدم مزاحمت برای پرده های نصب شده، عدم اشغال فضای خانه هنگام باز وبسته شدن و قابلیت نصب کتیبه را نام برد. پنجره دوجداره کشویی به دو نوع پنجره دو جداره کشویی تک ریل و جفت ریل تقسیم بندی می‌شود. پنجره کشویی یو‌پی‌وی‌سی نسبت به سایر متریالهای ساخت پنجره (از قبیل آلومینیومی و آهنی) عایق ترین حالت پنجره‌های کشویی می‌باشد .

ارتفاع دستگیره
G

ارتفاع سش
FFH

D

C

B

A

پین
Pin

کد فنی
Code

اندازه
Size

150-250

400-250

-

-

-

57

1

SE 8 7 3 02

250

350-200

600-400

-

129.5

-

110.5

2

SE 8 7 3 04

400

450-300

800-600

-

190

-

170.5

2

SE 8 7 3 06

600

550-400

1000-800

-

289.5

-

270.5

2

SE 8 7 3 08

800

650-500

1200-1000

-

390

-

370.5

3

SE 8 7 3 10

1000

750-600

1400-1200

490

160

-

470.5

3

SE 8 7 3 12

1200

850-700

1600-1400

590

160

-

570.5

3

SE 8 7 3 14

1400

950-800

1800-1600

690

160

-

670.5

3

SE 8 7 3 16

1600

1050-900

2000-1800

790

230

770

210

4

SE 8 7 3 18

1800

1200-1000

2200-2000

890

259.5

870

240

4

SE 8 7 3 20

2000

Sliding Espagnolette

ابعاد فریم

محل قرارگیری کیپ

Frame Dimensions

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod