دستگیره های پنجره GSA Accessories

شرکت GSA Accessories، تولید دستگیره پنجره را شروع نموده است و در زمینه تولید آن تقریباً بصورت خودکفا عمل می نماید. در واقع، با توجه به ظرفیت موجود در شرکت GSA Accessories، مراحل قالب سازی، تزریق پلاستیک و دایکاست توسط شرکت انجام شده و تولید می گردد.

تعداد در هر بسته
Pcs.

کد محصول
Part Code

توضیحات
Description

شماره
No.

70

WH 44 4 01

دستگیره پنجره سفید

1

70

WH 44 4 02

دستگیره پنجره قهوه ای

2

70

WH 44 4 03

دستگیره پنجره قهوه ای پر رنگ

3

Window Handle

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod