دستگیره های درب سوئیچی GSA Accessories

شرکت GSA Accessories، تولید دستگیره درب سوئیچی را شروع نموده است و در زمینه تولید آن تقریباً بصورت خودکفا عمل می نماید. در واقع، با توجه به ظرفیت موجود در شرکت GSA Accessories، مراحل قالب سازی، تزریق پلاستیک و دایکاست توسط شرکت انجام شده و تولید می گردد.

تعداد در هر بسته
Pcs.

کد محصول
Part Code

توضیحات
Description

شماره
No.

20

DH 44 3 01

دستگیره درب سوئیچی سفید

1

20

DH 44 3 02

دستگیره درب سوئیچی قهوه ای

2

20

DH 44 3 03

دستگیره درب سوئیچی قهوه ای پر رنگ

3

دستگیره درب سوئیچی
dastgire dar

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod